Privacy Policy

Algemene verkoopsvoorwaarden

& privacy policy

Ondernemingsgegevens 

Hair’n beauty by Shana

Kindt Shana

Lauwestraat 35, 8560 Wevelgem

België

Shana.kindt@hotmail.com

+32479746352

Btw be0642561058

Artikel 1 algemene bepalingen

De e-commerce website van www.hairnbeautybyshana.com met maatschappelijke zetel te Wevelgem, België. BTW BE0642561058, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een klant. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Bijkomende voorwaarden worden uitgesloten wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Hair’n beauty by Shana aanvaard zijn.

Artikel 2 prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW (21%) en exclusief verzendingskosten (deze worden op de website vermeld). Verzending is gratis vanaf een aankoop van 65 euro. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijk zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden www.hairnbeautybyshana.com niet. Wij zijn in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. Beschikbaarheid, levertermijnen of -wijze, … verzoeken wij de klant om vooraf contact met ons op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad sterkt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door www.hairnbeautybyshana.com. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de site vermeld.

Artikel 4 online aankopen

www.hairnbeautybyshana.com werkt samen en op een veilige manier met betaalplatform mollie.

Wij zijn gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge van een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot een bestelling waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5 levering en uitvoering van de overeenkomst

www.hairnbeautybyshana.com zal de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Bestellingen worden binnen de 14 dagen uitgevoerd mits de consument is akkoord gegaan met langer levertermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de klant hierover een melding. De klant heeft in dit geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De uiterlijke levertermijnen bedragen dus 14 dagen en zo ook de retourtermijnen. Leveringskosten staan vermeld op de site. 

Artikelen besteld via deze webshop worden geleverd binnen België, Nederland en Frankrijk.

De leveringen gebeuren door Bpost en de kosten worden vermeldt bij de bestelling.

Elke zichtbare en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan www.hairnbeautybyshana.com

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf dat hij/zij (of een door hen aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit hebben gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Bpost geboden was.

Artikel 6 eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Hair’n beauty by Shana.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsbehoud van www.hairnbeautybyshana.com te wijzen, bv. Aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 7 herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikelen gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij www.hairnbeautybyshana.com.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen mits opgave van reden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Hair’n beauty by Shana, 0479746352, shana.kindt@hotmail.com, te Wevelgem België via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk, per post of per mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier van herroeping/retourformulier. En dit te verzenden voor het verstreden herroepingstermijn.

De klant moet de goederen onverwijld, met de originele verpakking en ev. Ongebruikt doch in ieder geval niet later dan de 14 kalenderdagen na de dag waarop de beslissing van herroeping meegedeeld werd, terugzenden of overhandigen aan Kindt Shana, Lauwestraat 36 te Wevelgem, België. De klant is op tijd als de goederen teruggestuurd worden voordat de termijn van 14 kalenderdagen verstreken is.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de klant. De kosten worden geraamt op een maximum van ongeveer 15 euro.

Hair’n beauty by Shana betaald de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Dit kan door een tegoedtbon/cadeaubon of een ander product van hetzelfde bedrag.

Artikel 8 garantie

Krachtens de wet van 21/09/2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij aankoop van de consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

Voor de artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Hair’n beauty by Shana en het artikel op zijn/haar kosten terug te bezorgen aan Kindt Shana.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Hair’n beauty by Shana zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen de 14 kalenderdagen na vaststelling ervan gemeld te worden. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing of gebruik van het artikel.

Artikel 9 klantendienst

De klantendienst van www.hairnbeautybyshana.com is bereikbaar op het telefoonnummer +32479746352, via e-mail shana.kindt@hotmail.com of per post op volgend adres lauwestraat 36, 8560 Wevelgem, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10 privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking respecteert de Belgische wet van 8/12/1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van een bestelling en het versturen van een nieuwsbrief.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie ID kaart) kunt u via schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Hair’n beauty by Shana te Wevelgem, shana.kindt@hotmail.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van uw gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens hiervoor. Hiertoe kan u zich richten tot Hair’n beauty by Shana. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn/haar logingegevens en het gebruik van hun paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, wij hebben dus geen toegang tot uw paswoord.

Artikel 12 gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ (tekstbestand) op de harde schijf van uw computer of ander mobiel apparaat geplaatst worden. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

www.hairnbeautybyshana.com maakt gebruik van third party cookies. Dit houdt in dat de cookies niet afkomstig zijn van de webshop zelf, maar van derden. Hiervoor moet de klant zelf zijn/haar toestemming geven. Door gebruik van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13 aantasting geldigheid – niet-verzakking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Hair’n beauty by Shana om één van in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzakking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14 wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van www.hairnbeautybyshana.com. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 15 bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

www.hairnbeautybyshana.com heeft het regelement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit regelement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klantenprocedure van UNIZO.

Artikel 16 toepasselijk recht – geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 17: online afspraken/boekingen via salonized
 

Bij Hair’n beauty by Shana kunnen ook online afspraken gemaakt worden via de link
van salonized. Bij het boeken van een afspraak vragen wij een voorschot van 50%
van het gehele bedrag te betalen (voor de datum van afspraak zelf) dit om zeker te
zijn uw plaats en no – shows/last minute annulaties te voorkomen. Het resterende
bedrag wordt dan gewoon ter plaatste betaald tijdens de afspraak zelf. Bij een
annulatie in minder dan 24 uur zijn wij genoodzaakt dit voorschot in te houden, dit ter
compensatie van onze verloren tijd en – inkomsten.
Let op! Wanneer u uw afspraak verplaatst (dit moet binnen een termijn van 7 dagen/
1 week) zal er bij de nieuwe afspraak slechts 20% gerekend worden in de plaats van
50%.
Ook bij telefonische of mondelinge afspraken wordt er 20% gerekend bij de nieuwe
afspraak na annulatie of bij no shows ter compensatie van onze verloren tijd en –
inkomsten.

Bij meermaalse no shows of annulaties kan Hair’n beauty by Shana u schrappen van
de klantenlijst.
Deze regels zijn er gekomen na de vele corona annulaties.

 

Bijlage 1 modelformulier voor herroeping

(formulier bijgevoegd in bestelling)

Beste klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wil herroepen aan Hair’n beauty by Shana, lauwestraat 36 te wevelgem, shana.kindt@hotmail.com.

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mee dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van volgende goederen/levering van volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/ ontvangen op (*):

Naam/namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) 

Datum:

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Winkelwagen
0
    0
    Je winkelmandje
    Je winkelmandje is leegTerug naar de shop
    Scroll naar boven